Tauski Sound Factoryssa 23.7.2019 !

Tauski Sound Factoryssa tiistaina 23.7.2019. Liput 10 €. Keikan Showtime 22.00.
Tauski Sound Factoryssa tiistaina 23.7.2019. Liput 10 €. Ovet ja baari avataan klo 20.00. Keikan Showtime 22.00.